EWF – stacje uzdatniania wody Wrocław

EWF ma już duże doświadczenie w zakładaniu stacji uzdatniania wody we Wrocławiu, pomagając w ten sposób setkom klientów indywidualnych, a także wykonując takie zlecenia dla wielu dużych zakładów przemysłowych czy firm z całej Polski, takich jak Orlen, CCC lub też zakłady Lasów Państwowych. Każda realizacja dostosowana jest do potrzeb danego klienta, od zbadania wody do zaproponowania poszczególnych urządzeń w różnych wersjach i indywidualnie ustalonej ceny. Dodatkowo EWF daje gwarancję serwisową takiej stacji i w razie chęci klienta może ją potem rozbudować.


Eko Woda Filtracja Spółka z. o. o.
Krakowska 37-45 bud. E
50-424 Wrocław
tel. 602350332

14 wpis

2 wpisy

12 wpis

14 wpis

3 wpisy

10 wpis

3 wpisy

10 wpis

13 wpis

14 wpis

9 wpis