Badanianawierzchni.pl – badanie gruntu

Rzetelne badanie gruntu będzie niezbędne w przypadku każdej budowy nowej drogi czy też działań na już istniejącej nawierzchni. Korzystając z sond oraz specjalistycznego sprzętu, laboratorium dokonuje takich analiz gruntu jak określenia wskaźnika zagęszczenia czy też nośności, w ten sposób pomagając określić jego przydatność do różnego rodzaju budów. Dostępne są również liczne badania nawierzchni, także asfaltowych, w tym IRI za pomocą profilografu laserowego, badanie szorstkości SRT i analiza składu na podstawie odwiertu.


Badania Gruntów i Nawierzchni
Rubież 14A / 22
61-612 Poznań
tel. +48 505 04 08 3

17 wpis

2 wpisy

14 wpis

14 wpis

6 wpis

13 wpis

4 wpisy

15 wpis

15 wpis

16 wpis

11 wpis