7-bar - instalacje sprężonego powietrza

Przedsiębiorstwo 7bar.pl działające od wielu lat na krajowym rynku szeroko rozumianych usług z zakresu ciśnieniowych systemów powietrznych, prezentuje zainteresowanym klientom swoją bogatą ofertę, której część stanowią profesjonalnie zaprojektowane i zrealizowane, energooszczędne instalacje sprężonego powietrza. Zasadniczym celem działalności firmy jest optymalizacja układów pneumatycznych pod kątem zużycia energii, łącznie z całym asortymentem koniecznych urządzeń monitorujących i pomiarowych oraz odpowiednim oprogramowaniem analizującym i sterującym pracą układów.


Firma Inżyniersko - Handlowa "Aria-C"
ul. Skalna 4
60-113 Poznań
tel. +48 664 784 800

14 wpis

2 wpisy

12 wpis

14 wpis

3 wpisy

10 wpis

3 wpisy

10 wpis

13 wpis

14 wpis

9 wpis